Servis

Za servis se obrnite na lokalnega serviserja ali kontaktirajte našo tehnično službo.

Kontakt:

Tel.: 01 589 0501
E-mail: vega@vega.si

world-service